logo haya pelegrinatges

CONDICIONS GENERALS

IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades identificatives del titular del domini https://hayaperegrinaciones.com/ són:

GLOBAL CONNECT TRAVEL, SL (d'ara endavant, Hayapelegrinatges)

Domicili: Plaça S. Mª Soledad Torres Acosta Nº1 – 28004 Madrid

CIF: B01672260

CICMA 4148

Societat inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Full M-720748 Tom 40616 Foli 20

Per a qualsevol dubte o consulta, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de:

Telf: +34 602

Correu electrònic:  info@hayaperegrinacions.com

L'accés a aquest lloc web, als continguts i funcionalitats recollits en aquest, suposa l'acceptació expressa de l'Usuari a les Condicions Generals d'Ús, que podran ser modificades o substituïdes pel seu titular en qualsevol moment i sense avís previ.

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DELS SERVICIS

A través de la present pàgina https://hayaperegrinaciones.com/ l'Usuari té informació sobre productes i serveis de viatges, vols, allotjaments i viatges combinats, per a individus i/o grups, de tercers proveïdors o organitzadors, podent l'usuari sol·licitar més informació sobre aquests i sol·licitar un pressupost que, posteriorment, hauran de ser formalitzades a les oficines de HAYA PELEGRINACIONS.

Les dades i informacions sobre ofertes, productes o serveis turístics (Reserves i contractació de vols, reserves i contractació d'hotels, Trobades i Esdeveniments, Viatges culturals i religiosos, viatges solidaris, peregrinacions, propostes per a grups), característiques o altres dades rellevants ofertes a través de la pàgina https://hayaperegrinaciones.com/, són realitzats, proporcionats i actualitzats per Proveïdors, Agències Majoristes i Organitzadors. HAYA PEREGRINACIONS no és, en cap cas, responsable d'aquestes dades o informacions ni assumeix cap obligació sobre aquestes dades.

Els Usuaris que, bé a títol individual o com a responsable d'un Grup, facin reserves o sol·licitin informació sobre pressupostos sobre els productes i serveis deHAYA PELEGRINACIONS, declaren ser majors d'edat (18 anys) i estar en disposició de la capacitat legal necessària per vincular-se per les presents Condicions Generals d'Ús, així com pels Termes i Condicions específiques dels diferents productes i serveis sobre els quals realitzin la reserva , establertes pels corresponents organitzadors i proveïdors dels mateixos.

En cap cas, HAYA PELEGRINACIONS, assumeix cap obligació i responsabilitat respecte als productes i serveis reservats, i es limita expressament la seva responsabilitat a l'atribuïda per la Llei en la seva condició d'Agència de Viatges Minorista.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts, documentació, imatges, gràfics, disseny, logotips que conformen la pàgina web https://hayaperegrinaciones.com/ són propietat de HAYA PELEGRINACIONS o dels seus proveïdors de continguts, o de terceres empreses que han autoritzat HAYA PELEGRINACIONS l'ús dels mateixos, i es troben degudament protegits de conformitat amb la normativa espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

L'Usuari s'obliga a fer servir els continguts de manera diligent i correcta, d'acord amb la llei, la moral i l'ordre públic. HAYA PEREGRINACIONS autoritza l'Usuari per visualitzar la informació que conté https://hayaperegrinaciones.com/, així com efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements siguin destinats únicament a lús personal.

L'usuari no està autoritzat per procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda en aquesta web en qualsevol forma i sigui quina sigui la finalitat. En aquest sentit, HAYA PELEGRINACIONS es reserva l'exercici de les accions legals que estimi convenients en defensa dels seus drets.

ENLLAÇOS I CONTINGUT DE TERCERS

Les connexions i enllaços a llocs web o pàgines web de tercers s'han establert únicament com una utilitat per a l'usuari, com a referències informatives sense cap mena de valoració sobre els continguts, productes o serveis oferts des d'aquestes pàgines. HAYA PELEGRINACIONS no és en cap cas responsable de les mateixes o del seu contingut.

HAYA PELEGRINACIONS no es fa responsable dels continguts remesos per terceres persones quan aquests vulnerin o infringeixin les disposicions legals vigents en matèria de propietat industrial i intel·lectual, ni tampoc si infringeixen els drets i llibertats fonamentals de persones físiques (com ara el seu honor, imatge o intimitat).

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

En aquest document s'exposen les condicions generals de contractació dels serveis de HAYA PELEGRINACIONS, si bé tots els viatges o activitats organitzats disposen d'unes condicions molt més detallades, les quals prevaldran sobre aquest document de condicions generals en ometre's aquí multitud de detalls.

La reserva de qualsevol dels viatges o activitats l'organització tècnica dels quals vagi a càrrec de HAYA PELEGRINACIONS, suposa l'acceptació total d'aquestes condicions generals i de les condicions particulars d'aquest viatge o activitat, que es consideraran automàticament incorporades al contracte sense que sigui necessària la seva transcripció escrita, obligant les dues parts al seu compliment.

A l'efecte de les presents condicions generals s'entendrà per:

Producte: designa els viatges combinats, paquets turístics, escapades o serveis solts proposats per HAYA PELEGRINACIONS.

Usuari turístic: persona física o jurídica que adquireix o consumeix algun producte o servei turístic o que, com a destinatari final, ho utilitza o manifesta inequívocament la demanda de la seva utilització.

Aquestes condicions generals de contractació es regulen pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries (BOE), Llibre IV (Viatges Combinats), sobre la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el Decret 42/2001, d'1 de febrer, de refosa en matèria d'agència de viatges, guies de turisme i turisme actiu (DOG).

Per contractar un producte de HAYA PEREGRINACIONS, cal emplenar el formulari d'inscripció a la web https://hayaperegrinaciones.com/, llegir i acceptar les Condicions Generals de Venda i la Política de Privadesa, i efectuar el pagament de la reserva.

En el moment en què HAYA PEREGRINACIONS obtingueu les dades del formulari esmentat, l'usuari rebrà un email confirmant la vostra pre-reserva, reserva o consulta d'informació.

En el cas de reserva a través de la web, el client de HAYA PELEGRINACIONS tindrà l'opció d'escollir pagament per targeta de crèdit, dèbit o transferència bancària, tenint aquesta última un termini de 72 hores laborables per realitzar-se. En cas contrari, efectuarem l'anul·lació immediata dels serveis prèviament contractats.

Quan HAYA PELEGRINACIONS rebi el pagament, i només en aquell moment, el contracte del producte s'haurà fet efectiu, i l'usuari rebrà un correu electrònic de confirmació de la reserva per part de HAYA PELEGRINACIONS.

En el moment de fer la reserva, HAYA PEREGRINACIONS sempre fa la comprovació de places. HAYA PELEGRINACIONS intenta mantenir al dia la disponibilitat de places, però si en algun cas no és possible, l'usuari no rebrà cap càrrec, sinó que serà informat de la manera més immediata possible i se li podran donar altres opcions de dates o productes similars, que l'usuari haurà de confirmar abans que se t'efectuï cap càrrec. Si per menció o omissió l'usuari rebutja la data o producte similar ofert, el contracte es trencarà i no se'n farà cap càrrec.

Si després de la comprovació de places la reserva queda confirmada, HAYA PELEGRINATGES enviarà la documentació sobre el producte al correu electrònic donat per l'usuari durant el procés d'inscripció, que inclou recomanacions pràctiques i indicacions relatives al producte contractat. En cas de no proporcionar cap correu electrònic, l'usuari haurà de posar-se en contacte amb HAYA PEREGRINACIONS per confirmar la reserva i rebre la documentació.

En cas que l'usuari necessiti factura pel producte adquirit, la podrà sol·licitar a info@hayaperegrinaciones.com, indicant les seves dades fiscals (raó social, CIF o NIF, domicili, codi postal, localitat, província i país), especificant el producte adquirit i indicant un correu electrònic per fer-lo arribar.

Per materialitzar l'adquisició d'un producte o servei ofert per HAYA PELEGRINACIONS, l'usuari (a títol individual o com a representant d'un Grup de Viatgers), haurà de:

 1. Seleccionar el producte/servei requerit dels existents a la nostra web.
 2. Proporcionar dades referides al servei i dades personals com ara el nombre de passatgers, noms, telèfons, correus electrònics, document nacional d'identitat/passaport, edats, telèfon de contacte, adreça email, altres dades. Totes les dades marcades amb un * són obligatòries i han de ser facilitades en el moment de la contractació; la seva no-incorporació comporta que el procés de contractació quedi incomplet.
 3. Acceptar els condicionats indicats a les pàgines.
 4. Facilitar la documentació personal necessària pel viatge.
 5. Procedir al pagament d'acord amb la proposta generada per HAYA PELEGRINACIONS, bé a través de formalització de pagament a través de la passarel·la de pagament externa si el procés de formalització de compra es realitza a través de https://hayaperegrinaciones.com/ o bé a través de pagament a les oficines de HAYA PELEGRINACIONS.

Us recordem que els clients hauran d'informar-se sobre els visats i altres documents o tràmits necessaris, així com les possibles particularitats per viatjar a la seva destinació visitant la web del Ministeri d'Afers Exteriors, o consultant els Consolats i Ambaixades corresponents.

 1. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT DE HAYA PELEGRINACIONS. L'acceptació de la següent limitació de responsabilitat, és element essencial perquè HAYA PEREGRINACIONS faci l'emissió i l'enviament dels bitllets aeris comprats a través de la pàgina web. La responsabilitat assumida és: La realització i gestió d'enviaments de bitllets aeris Realització de reserves, incloent-hi el subministrament de determinades tarifes La màxima responsabilitat econòmica assumida per HAYA PEREGRINACIONS mai podrà ser superior a l'import del bitllet ofert (incloent-hi les despeses de gestió i enviament que si escauen a l'usuari) més un vint per cent, per la qual cosa si HAYA PELEGRINACIONS incorreguera en algun error o negligència en la realització de les activitats abans esmentades la seua màxima responsabilitat estarà limitada a la quantitat esmentada. Així mateix, en cap cas, HAYA PELEGRINACIONS podrà ser responsable pel lucre cessant derivat d'una negligència en una transacció.
 2. DESPESES DE GESTIÓ COBRADES PER HAYA PELEGRINACIONS. HAYA PELEGRINACIONS carrega un llet per passatger en concepte de despeses de gestió. Aquests imports no són reemborsables en cap cas, independentment de la tarifa triada pel comprador. En cas de tractar-se de bitllets físics, hi ha un cost d'enviament que es reflecteix en el moment de la compra. Nota: reserves emeses seran les reserves confirmades per part de la companyia i que han estat emesos els bitllets de tots els passatgers.
 3. CANCEL·LACIONS I REEMBORSAMENTS. El primer que cal tenir en compte és que per HAYA PELEGRINACIONS, les reserves que ens entrin amb un localitzador les donem per definitives i procedim a l'emissió dels bitllets al moment. És en aquest moment quan les companyies tenen les pròpies polítiques de cancel·lació en funció de les tarifes reservades. Els reemborsaments són proveïts per les aerolínies i estan subjectes a les condicions de les tarifes. Les tarifes més econòmiques, també conegudes com a tarifes de descompte o tarifes «Turista amb Restriccions» NO SOLEN ADMETRE REEMBORSAMENTS, per això, RECOMANEM LA CONTRACTACIÓ D'UNA ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ molt econòmica que apareix en el moment de confirmar la reserva. Hi ha diferents situacions i cadascuna porta associada una penalització diferent: Si la cancel·lació es realitza dins del mateix dia del tancament de la reserva, aquesta es pot cancel·lar amb reemborsament total. HAYA PELEGRINACIONS cobrarà per aquest concepte un import addicional de 12 €/persona. Si la cancel·lació es fa més enllà del dia de la realització de la reserva cal tenir en compte: – Les companyies tenen les seves pròpies penalitzacions en funció de les tarifes reservades. – HAYA PELEGRINACIONS realitzarà la gestió del reemborsament amb un càrrec de 20€/persona que són addicionals a les penalitzacions de les pròpies companyies. – Per això no es tramitaran reemborsaments de bitllets inferiors a 75€. En cas de tractar-se de bitllets de companyies Low Cost, HAYA PEREGRINACIONS no té cap accés i per tant els tràmits de cancel·lació s'han de fer directament entre la Cia Aèria i el viatger o el titular de la reserva.
 4. SEGUR DE CANCEL·LACIÓ. HAYA PELEGRINACIONS a través d'Intermundial t'ofereixen una assegurança de cancel·lació en cas de malaltia, pèrdua de treball o altres imprevistos. L'assegurança de cancel·lació et permet recuperar els teus diners amb més antelació a què fan les companyies aèries. Et recomanem contractar aquesta assegurança i revisar les condicions associades a aquesta. La contractació de l'assegurança de cancel·lació es farà efectiva al mateix instant que es tingui la confirmació de la reserva, a partir d'aquest instant no es farà el reemborsament de l'import corresponent a l'assegurança contractada.
 5. RECONFIRMAR VOLS. Les companyies aèries es poden veure obligades a canviar els horaris de sortida a l'últim moment i no ens avisin amb prou temps per comunicar-t'ho, per això has de reconfirmar el teu vol 24 hores abans de la sortida. Pots fer-ho: Trucant a la companyia aèria.
 6. CANVIS DE DADES DE LA RESERVA. És imprescindible que no s'equivoqui amb la data, l'hora, el nom dels passatgers, ni les dades relatives a la seva reserva atès que en molts casos emetem els bitllets en forma automàtica, i qualsevol canvi suposa la pèrdua de la tarifa original. Si de totes maneres genereu una reserva errònia, us suggerim que immediatament ens escriviu un missatge, des de la secció de Contacti'ns, de manera que puguem realitzar la corresponent gestió amb l'aerolínia i reduir al màxim els costos d'una eventual cancel·lació, si fos possible. Però ha de tenir en compte que, en gairebé la totalitat dels casos, les companyies aèries cobren despeses addicionals per fer qualsevol tipus de canvis. En certs casos, especialment amb tarifes econòmiques o descomptades, les companyies aèries no accepten canvis o el cost dels mateixos iguala al cost del bitllet. A més de les despeses per canvis que carregui la companyia aèria, HAYA PELEGRINACIONS facturarà 30€/persona en concepte de despeses de gestió derivades de la reemissió sota les noves condicions.
 7. DOCUMENTACIÓ PER VIATJAR. És responsabilitat del cada viatger disposar de la documentació en regla necessària per poder volar a la destinació sol·licitada, i l'incompliment no és causa de reemborsament. El viatger declara que coneix i que complirà els requisits governamentals de documentació de sortida, entrada i d'altres. Aquesta informació és subministrada a la pàgina web del Ministeri d'Afers Exteriors Espanyol (http://www.mae.es/es/MenuPpal/Consulares/Recomendaciones+de+viaje/Requisitos+de+Entrada). En cas de dubte, us preguem que contacteu amb el nostre Centre d'Atenció al Client 902 547 647, abans de realitzar qualsevol compra. Només els ciutadans espanyols que tinguin un passaport espanyol de lectura mecànica podran viatjar als Estats Units (incloent-hi els viatges en trànsit per aquest país) sense visat dins del Programa d'Exempció de Visats.
 8. TRACTAMENTS D'IMPAGATS. HAYA PELEGRINACIONS actua com a mediador en el pagament dels bitllets reservats acceptant el risc d'impagat, veient-se obligat a perseguir seriosament els defraudadors. El fet de sol·licitar una reserva implica compromís per part del client a autoritzar el càrrec a la targeta de crèdit que subministra. En cas que la targeta de crèdit fos rebutjada al cobrament per qualsevol causa, fins i tot el simple error en la introducció del seu número de targeta, la reserva podrà ser cancel·lada sense necessitat de previ avís. En cas que resulti retornat algun pagament total o parcial dels càrrecs realitzats a la targeta de crèdit si es va triar aquest mitjà de pagament, ja que HAYA PEREGRINACIONS haurà emès i pagat els bitllets reservats, es meritarà automàticament a favor de HAYA PELEGRINACIONS, una comissió per reclamació d'impagat de 150 € per cada càrrec rebutjat, anul·lat o retornat sense necessitat de cap notificació. En cas que l'impagament sigui perseguit judicialment s'hauran d'abonar a més totes les despeses que aquesta reclamació generi com ara taxes, honoraris de procurador i lletrat (fins i tot quan no sigui preceptiva la seva intervenció), despeses de desplaçament, dietes, etc. HAYA PELEGRINACIONS podria requerir l'enviament per fax de l'autorització expressa per part del client pagador i d'una fotocòpia llegible de la targeta i DNI o passaport del titular en els casos següents: Quan l'import total de la reserva confirmada sigui igual o superior a mil ( 1.000) Euros. Quan el titular de la targeta de crèdit utilitzada com a mitjà de pagament sigui diferent del nom del viatger que figura a la reserva. Altres que HAYA PEREGRINACIONS consideri oportuns. En cas de no rebre aquesta documentació, HAYA PELEGRINACIONS es reserva el dret de NO EMETRE ELS BITLLETS PER PROTEGIR-SE DE SITUACIONS de dubtosa viabilitat.
 9. ELS PREUS INDICATS ON-LINE TENEN INCLOSES LES TAXES D'AEROPORT. No inclouen les despeses de visats ni les taxes de sortida d'un territori, que poden ser abonades en moneda local o dòlars EUA en aquest territori. Les variacions a la tarifa aplicable per demora al pagament de la reserva, a les quanties de les taxes d'aeroport, des del moment de la reserva fins al moment d'emissió del bitllet seran repercutides al client.
 10. LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ DE VIATGE. HAYA PELEGRINACIONS cobra 7 € de despeses per l'enviament dels seus bitllets físics a l'adreça que ens va indicar en el moment de tancar la reserva. En aquesta adreça hi haurà algú que reculli els bitllets ja que la missatgeria contractada només lliura la documentació en mà. Si el client voleu que HAYA PELEGRINACIONS li vaig enviar els seus bitllets físics a una adreça fora d'Espanya, Portugal o Andorra, li cobrés el cost de la missatgeria que li entregués els bitllets, tenint en compte que el preu d'aquest enviament podria variar segons la destinació.
 11. REGLAMENTACIÓ DESCOMPTES RESIDENTS. Documents reguladors de la bonificació a les tarifes dels serveis regulars de transport aeri i marítim per als residents a Canàries, Balears, Ceuta i Melilla: – Reial decret 1316/2001 del 30 de novembre – Reial decret 207/2005 del 25 de febrer – Reial decret 1340/2007 de 16 d'octubre.

Disposicions generals. Les bonificacions en tarifes dels serveis regulars de transport aeri s'aplicaran a ciutadans espanyols i dels altres estats membres de la Unió Europea o d'altres estats signants de l'acord sobre l'espai econòmic europeu o de Suïssa que acreditin la condició de resident a les illes Balears, Canàries, Ceuta o Melilla. Segons el Reial decret tindran la condició de residents aquells ciutadans que estiguin inscrits al padró municipal de qualsevol dels municipis inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta normativa. La reducció subvencionada de les tarifes dels serveis regulars de transport aeri serà del 50% de l'import corresponent a trajectes directes entre les comunitats autònomes o ciutats de residència respectives i la resta del territori espanyol. La mateixa reducció s'aplicarà en cas de desplaçament interinsular. Els tipus de viatges podran ser de Ida, Vuelta i Ida/Vuelta i sempre en ?Trajecte directe?, és a dir que el trajecte és des de l?arxipèlag Balear, Canari, Ceuta o Melilla a la destinació a la resta del territori nacional i viceversa. En aquest trajecte no hi poden haver escales intermèdies, però si n'hi ha que no han de superar les 12 hores de durada excepte aquelles que vinguessin imposades per les necessitats tècniques del servei o per raons de força major. No s'aplica el descompte en trajectes amb escales fora del territori espanyol. Els residents de Ceuta tindran dret a la bonificació en els trajectes directes amb origen o destinació només des dels aeroports de Màlaga, Jerez de la Frontera o Sevilla. El límit màxim de la subvenció per a tots els residents inclosos els trajectes interinsulars serà del 50% de la ?Tarifa bàsica? de la ruta de cada companyia aèria (la tarifa plenament flexible més baixa per a vols d'anada o anada i tornada oferta almenys en la mesura que qualsevol altra tarifa plenament flexible que s'ofereixi per al mateix servei aeri). Això vol dir que les tarifes Bussines i de Primera classe no podran superar el descompte de la tarifa turista completa. L'acreditació de la residència es realitzarà mitjançant l'exhibició del DNI, el NIE o el Passaport i el certificat de registre de ciutadà de la unió europea per a aquells membres de l'espai econòmic europeu i Suïssa. Hauran d'estar vigents i figurar el domicili que dóna dret a aquesta subvenció. Els residents en el DNI dels quals no figuri el domicili que dóna dret a la subvenció hauran d'exhibir el certificat de residència de l'ajuntament en vigor (6 mesos de vigència des de la data de la seva expedició).

 1. SI LA RESERVA INCLOU UN O MES TRAJECTES CONTRACTATS AMB RENFE. HAYA PELEGRINACIONS S ofereix a través de la seva pàgina WEB la possibilitat de reservar bitllets amb RENFE tant de forma exclusiva com combinat amb un trajecte d'anada o de tornada amb una companyia aèria. Igual que a les reserves aèries HAYA PELEGRINACIONS considerarà DEFINITIVES i CONFIRMADES les reserves que entrin amb LOCALITZADOR i des d'aquell moment es procedirà a l'EMISSIÓ immediata dels bitllets de tren. Des del moment d'aquesta emissió s'aplicaran les condicions de MODIFICACIÓ i CANCEL·LACIÓ pròpies de RENFE a la reserva en funció de la TARIFA CONTRACTADA.

– RENFE aplicarà les pròpies penalitzacions en funció de les tarifes.

Tarifa Web, classe Turista: Anul·lacions: Els bitllets podran ser anul·lats dins del període de validesa fins a 24 hores abans de la sortida del tren. La companyia transportista deduirà el 50% del preu del bitllet en concepte de «despeses d'anul·lació».

Tarifa Estrella, classes Turista i Preferent: Anul·lacions: Els bitllets podran ser anul·lats dins del període de validesa fins a 24 hores abans de la sortida del tren. Es deduirà el 30% del preu del bitllet en concepte de «despeses d'anul·lació». Tarifa General Ida i Vuelta, classes Turista, Preferent i Club: Anul·lacions: Els bitllets podran ser anul·lats dins del seu període de validesa fins a 24 hores abans de la sortida del tren. Es deduirà el 20% de l'import del bitllet en concepte de despeses d'anul·lació. No es permet anul·lar únicament el bitllet d'anada quan estigui formalitzat el retorn, o anul·lar un sol trajecte de dos consecutius.

Tarifa de Nens: S'aplicarà un descompte del 40% sobre el preu de tarifa general. Aplicable per a nens entre 4 anys complerts i 14 sense complir a la data de viatge, o tractant-se de menors de 4 anys que vulguin ocupar plaça. La companyia transportista pot requerir qualsevol document oficial que certifiqui l'edat del menor. Anul·lacions: Es poden fer anul·lacions en les condicions establertes amb caràcter general. – HAYA PELEGRINACIONS realitzarà la gestió del reemborsament amb un càrrec addicional de 20€ persona. HAYA PELEGRINACIONS RECOMANA LA CONTRACTACIÓ D'UNA ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ en el moment de la confirmació o compra de la reserva. Quant a canvis de data, horari o ruta HAYA PELEGRINACIONS no té accés a les possibles modificacions de reserva realitzades amb RENFE, per la qual cosa els tràmits de canvi de reserva s'han de fer directament entre RENFE i el passatger o el titular de la reserva.

 1. NOMENCLATURES RELACIONADES AMB AQUEST CONTRACTE: «Bitllet» significa el bitllet de passatge i taló d'equipatge, del qual formen part les presents condicions i avisos. «Transportista» significa tot transportista aeri que transporti, o es comprometi a transportar, al passatger o el seu equipatge en virtut d'aquest contracte, o faci qualsevol altre servei relacionat amb aquest transport aeri. «Conveni de Varsòvia» significa el Conveni per a la Unificació de certes Regles relatives al Transport Aeri Internacional, signat a Varsòvia el 12 d'octubre de 1929, o aquest Conveni tal com va ser modificat a La Haya el 28 de setembre de 1955, segons el cas.

 

 1. EL TRANSPORT REALITZAT EN VIRTUT D'AQUEST CONTRACTE està subjecte a les normes i limitacions relatives a responsabilitat establertes pel Conveni de Varsòvia llevat que el transport no sigui «transport internacional» segons el defineix aquest Conveni.
 2. EN TANT NO ES TROBEN EN CONTRAPOSICIÓ AMB EL ANTERIOR, tot transport realitzat i altres serveis prestats per cada transportista estaran sotmesos a: Les disposicions que figuren al bitllet. Les tarifes aplicables. Les condicions de transport establertes pel transportista i les reglamentacions connexes que formen part d'aquest contracte (i que es poden consultar a les oficines del transportista), excepte en el cas de transport realitzat entre un punt dels Estats Units o Canadà i qualsevol punt fora d'aquests països, per al qual són aplicables les normes vigents als països esmentats.
 3. EL NOM DEL TRANSPORTISTA POT APARÈIXER ABREUJAT AL BILLET, sempre que el nom complet i la seva abreviatura figurin en els manuals, condicions, reglaments o horaris del transportista; la direcció del transportista és la de l'aeroport de sortida que figura al bitllet davant de la primera abreviatura del nom del transportista; les escales convingudes són aquells punts que s'indiquen en aquest bitllet o que figurin en els horaris del transportista com a escales previstes a l'itinerari del passatger; el transport a realitzar en virtut d'aquest contracte per diversos transportistes successius es considera una sola operació.
 4. EL TRANSPORTISTA QUE EMET UN BITLLET PER TRANSPORT per les línies d'un altre transportista, actua només com a agent d'aquest.
 5. QUALSEVOL EXCLUSIÓ O LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT DEL TRANSPORTISTA s'aplicarà i beneficiarà als seus agents, empleats i representants, ia qualsevol persona l'aeronau de la qual utilitzi el transportista per al transport, i als seus agents, empleats i representants.
 6. L'EQUIPATGE FACTURAT SERÀ LLIURAT AL PORTADOR DEL TALÓ D'EQUIPATGE. En el cas de danys a l'equipatge, en transport internacional, s'ha de presentar per escrit la reclamació oportuna al transportista immediatament després de descobrir-se el dany, i com a màxim, dins dels 7 dies següents a la data de lliurament; en cas de retard, la reclamació s'haurà de presentar dins dels 21 dies següents a la data en què fos lliurat l'equipatge. Vegeu els manuals o condicions aplicables per al transport no internacional.
 7. EL BITLLET ÉS VÀLID PER UNA ANY DES DE LA DATA D'EMISSIÓ, llevat que s'estipuli una altra cosa al mateix bitllet, als manuals de tarifes del transportista, a les condicions de transport o als reglaments aplicables. La tarifa per al transport realitzat en virtut del present contracte està subjecta a modificació abans de començar el viatge. El transportista es pot negar a efectuar el transport si la tarifa aplicable no ha estat pagada.
 8. EL TRANSPORTISTA ES COMPROMET A ESFORÇAR-SE TOT EL POSSIBLE per transportar el passatger i l'equipatge amb diligència raonable. Les hores indicades als horaris oa qualsevol altra part no es garanteixen ni formen part d'aquest contracte. En cas de necessitat i sense previ avís, el transportista es pot fer substituir per altres transportistes, utilitzar altres avions i modificar o suprimir escales previstes al bitllet. Els horaris estan subjectes a modificació sense avís previ. El transportista no assumeix la responsabilitat de garantir-ne els enllaços.

 

 1. EL PASSATGER HA DE RECONFIRMAR AMB L'AEROLÍNIA, almenys amb 48 hores d'antelació a la sortida del vol, els horaris, atès que en algun cas l'aerolínia els pot modificar.
 2. EL PASSATGER HAURÀ DE COMPLIR ELS REQUISITS GOVERNAMENTALS DEL VIATGE i presentar els documents de sortida, entrada i altres exigits, així com arribar a l'aeroport a l'hora assenyalada pel transportista o, si no se n'hagués fixat cap, amb l'antelació suficient que li permeti emplenar els tràmits de sortida. Es recomana presentar-se amb almenys 60 minuts d'antelació en el cas de vols nacionals i de 150 minuts en el cas de vols internacionals, sobretot en el cas que el vol tingui com a destinació o faci escala a algun aeroport dels Estats Units.
 3. CAP AGENT, UTILITZAT O REPRESENTANT DEL TRANSPORTISTA té autoritat per alterar, modificar o renunciar a qualsevol de les disposicions d'aquest contracte. NOTA: En transport domèstic espanyol la responsabilitat del transportista queda limitada dacord amb la Llei de Navegació Aèria de 21 de Juliol de 1960 i R. Decret 2333/1983, de 4 dagost.
 4. PAGAMENT DE BITLLETS. Si el pagament es realitza amb Targeta de Dèbit i targeta de crèdit setmanal, es pot produir un doble càrrec temporal a la targeta, consistent en una retenció per l'import total de la reserva, i en un càrrec per l'import total del bitllet. La retenció desapareixerà automàticament en un període estimat de 10 dies depenent de la seva entitat bancària. Aquesta retenció és aliena a HAYA PELEGRINACIONS ja obeeix únicament i exclusivament a l'operativa existent a Espanya entre les entitats bancàries i les emissores de les targetes. Aquest és el sistema que utilitzen la majoria de les companyies aèries durant l'emissió dels bitllets com a garantia que la targeta té límit disponible i no està bloquejada o ha estat robada. Bàsicament aquest procés consisteix que HAYA PELEGRINACIONS sol·licita al banc l'autorització per l'import total de la reserva. El banc torna un codi d'autorització i bloqueja els diners al vostre compte en espera que companyia aèria confirmi l'operació. Posteriorment, quan la companyia aèria emet i cobra els bitllets, el banc rep tant càrrecs com bitllets emesos amb el número d'autorització que ens va proporcionar. Els sistemes bancaris haurien de ser capaços d'anul·lar els diners retinguts quan arriben els càrrecs utilitzant aquest codi d'autorització, però hem detectat que alguns sistemes bancaris no ho fan, i en aquest cas, mantenen els diners bloquejats durant un període estimat de 10 dies depenent de entitat bancària. Amb les targetes de crèdit també pot passar el mateix, encara que no té la mateixa repercussió que amb les targetes de dèbit ja que amb una targeta de crèdit només li disminuirà el crèdit disponible durant uns dies. Com podeu assegurar-vos que aquests diners bloquejats s'alliberaran?, contacteu amb la vostra entitat bancària perquè us informin de si aquesta operació és un càrrec o una operació pendent de confirmar.

Si el viatge del passatger acaba o té una escala en un país que no sigui el de sortida, es pot aplicar el Conveni de Varsòvia, regint aquest Conveni i, en la majoria dels casos, limitant la responsabilitat dels transportistes per mort o lesions personals , i per pèrdua o danys dequipatge. Aquest avís informatiu resumeix les normes en matèria de responsabilitat aplicades per les companyies aèries comunitàries, de conformitat amb la legislació comunitària i el Conveni de Montreal.

 

 1. INDEMNITZACIÓ EN CAS DE MORT O LESIÓ. No hi ha límit econòmic fixat per a la responsabilitat en cas de lesions o de mort del passatger. Per als danys de fins a 100 DEG (aproximadament EUR 000), la companyia aèria no podrà impugnar les reclamacions d'indemnització. Per sobre d'aquesta quantitat, la companyia aèria només pot impugnar una reclamació en cas que pugui provar que no hi va haver negligència de la seva part ni falta d'un altre tipus.
 2. BESTRETES. En cas de mort o lesió d'un passatger, la companyia aèria ha d'abonar en el termini de quinze dies, des del dia de la identificació de la persona amb dret a la indemnització, una bestreta per cobrir les necessitats econòmiques immediates. En cas de defunció, aquesta bestreta no podrà ser inferior a 16.000 DEG (aproximadament 20.000 €).
 3. RETARD EN L'ARRIBADA DEL PASSATGER A LA SEVA DESTINACIÓ. En cas de retard del passatger, la companyia aèria és responsable del mal sempre que no haya pres totes les mesures raonables per evitar el dany o li haya estat impossible prendre aquestes mesures. La responsabilitat en cas de retard del passatger es limita a 4150 DEG (aproximadament 5.100 €).
 4. RETARDS DE L'EQUIPATGE. En cas de retard de l'equipatge, la companyia aèria és responsable del mal sempre que no haya pres totes les mesures raonables per evitar el dany o li haya estat impossible prendre aquestes mesures. La responsabilitat en cas de retard de l'equipatge es limita a 1000 DEG (aproximadament 1.230€). La companyia aèria és responsable en cas de destrucció, pèrdua o danys de l'equipatge fins a la quantitat de 1000 DEG (aproximadament 1.230€). Pel que fa a l'equipatge facturat, és responsable encara que estigui exempt de culpa, llevat que l'equipatge ja estigui malmès. Pel que fa a l'equipatge no facturat, la companyia aèria només és responsable dels danys causats per culpa seva.
 5. LÍMITS MÉS ELEVATS PER A L'EQUIPATGE. El passatger pot acollir-se a un límit de responsabilitat més elevat efectuant una declaració especial, com a molt tard en el moment de facturar, i abonant una tarifa suplementària.
 6. TRANSPORT D'ANIMALS. El transport d'animals domèstics, com ara gossos i gats, s'ha de sol·licitar a la companyia aèria. En el cas de companyies aèries de línia regular, la petició es farà en cabina o celler depenent del pes de l'animal i les mesures de la seva caixa o transport. A tenir en compte condicions restrictives de les companyies aèries de baix cost que no permeten transportar animals de cap mena per norma general. L'autorització per part de les companyies aèries pot ser denegada per diversos motius per la qual cosa recomanem consultar abans d'efectuar la reserva de vols.
 7. RECLAMACIONS SOBRE L'EQUIPATGE. Si l'equipatge facturat ha estat danyat, endarrerit, perdut o destruït, el passatger ho ha d'assenyalar per escrit a la companyia aèria com més aviat millor. Si l'equipatge danyat és equipatge facturat, el passatger ho assenyalarà per escrit en el termini de set dies, i en cas de retard, de vint-i-un dies, en tots dos casos a partir del dia en què l'equipatge es va posar a disposició del passatger. Responsabilitat de la companyia amb què s'ha contractat el servei i de la companyia encarregada de la prestació efectiva. Si la companyia aèria encarregada del vol no és la mateixa que la companyia aèria contractant, el passatger pot formular una queixa o una reclamació a qualsevol. Si al bitllet consta el nom o el codi d'una companyia aèria, aquesta és la companyia aèria contractant. A causa dels constants canvis a les tarifes dels nostres proveïdors aeris, el cost que mostrem a la nostra pàgina web per maleta facturada és aproximat al de cada aerolínia. HAYA PELEGRINACIONS no es responsabilitza de les variacions que puguin sorgir durant la cotització.
 8. TERMINIS DE RECLAMACIÓ. Tota reclamació davant d'un tribunal s'haurà de presentar en el termini de dos anys, a partir de l'arribada de l'aeronau o del dia en què l'aeronau hagi arribat.
 9. FONAMENT DE LA INFORMACIÓ. Les normes a dalt descrites es fonamenten en el Conveni de Montreal de 28 de maig de 1999, desenvolupat a la Comunitat pel Reglament (CE) Núm. 2027/97 (modificat pel Reglament (CE) Núm. 889/2002) i per la legislació nacional dels Estats membres. Aquest avís, requerit pel Reglament de la Unió Europea (EC) 889/2002, no es podrà fer servir per fonamentar una reclamació d'indemnització ni per interpretar les disposicions del Reglament ni les del Conveni de Montreal.
 10. DRETS DELS PASSATGERS EN CAS DE DENEGACIÓ D'EMBARCAMENT I ANUL·LACIÓ DE VOL. Si us deneguen l'embarcament o si el vostre vol s'anul·la, la companyia encarregada d'efectuar el vol està obligada a indemnitzar-lo ia prestar-li assistència. Sempre que haya efectuat la facturació en el termini degut, es pot acollir a aquests drets per a qualsevol vol, inclosos els xàrters: Amb sortida d'un aeroport de la UE. Amb destinació a un aeroport de la UE des d'un altre situat fora si el vol l'opera una companyia comunitària.
 11. DENEGACIÓ D'EMBARCAMENT. Quan el nombre de passatgers superi el de places disponibles, la companyia aèria haurà de demanar en primer lloc que es presentin voluntaris que renunciïn als seus seients a canvi de certes compensacions, entre les quals han de figurar inclosos el reemborsament de l'import del bitllet (amb un bitllet gratuït de tornada al primer punt de partida, si escau) o l'oferta de transport alternatiu fins a la destinació final. Si no s'ha presentat voluntari, la companyia haurà de pagar una compensació de: 250 € per a vols de menys de 1.500 Km. 400 € per a vols més llargs efectuats a l'interior de la UE i altres vols compresos entre 1.500 i 3.500 Km. 600 € per als vols de més de 3.500 Km. efectuats fora de la UE. La compensació es pot reduir a la meitat si el retard no és superior a 2, 3 o 4 hores, respectivament. La companyia haurà de: Donar-lo a triar entre la devolució de l'import del bitllet (juntament amb un bitllet gratuït de tornada al primer punt de partida, si escau) i un mitjà de transport alternatiu fins a la destinació final, i Oferir-li gratuïtament menjar i begudes suficients, allotjament en un hotel quan calgui (inclosos els desplaçaments), així com facilitar mitjans de comunicació.
 12. ANUL·LACIÓ DE VOLS. Quan el vol se suspengui, la companyia aèria encarregada d'efectuar-lo haurà de: Donar-lo a triar entre la devolució de l'import del bitllet (juntament amb un bitllet gratuït de tornada al primer punt de partida, si escau) i un mitjà de transport alternatiu fins a la destinació final, i Oferir-li gratuïtament menjar i begudes suficients, allotjament en un hotel quan calgui (inclosos els desplaçaments), així com facilitar mitjans de comunicació. La companyia aèria pot haver de compensar-lo també, en quantitats iguals a les degudes en cas de denegació d'embarcament, tret que li haya comunicat l'anul·lació amb la suficient antelació i us ofereixi transport alternatiu en un horari proper al previst inicialment. La compensació o les devolucions es pagaran en metàl·lic, per transferència bancària o xec o, previ acord signat pel passatger, en bons de viatge, i es faran efectives en el termini de 7 dies. Si se li neguen aquests drets, presenti immediatament una reclamació davant de la companyia operadora del vol.

 

 1. GRANS RETARDS. Assistència immediata. Si efectua la facturació en el termini degut per a qualsevol vol, inclosos els xàrters: Amb sortida d'un aeroport de la UE o Amb destinació a un aeroport de la UE des d'un altre situat fora d'ella si el vol l'opera una companyia comunitària, i si la companyia que opera el vol preveu un retard de 2 hores o més per als vols de menys de 1.500 km de 3 hores o més per a vols més llargs efectuats dins de la UE i per a altres vols d'entre 1.500 i 3.500 km. hores o més per als vols de més de 4 3 Km. efectuats fora de la UE, aquesta companyia està obligada a oferir-li menjar i beguda suficients, allotjament en un hotel quan calgui (inclosos els desplaçaments), així com a facilitar mitjans de comunicació . Quan el retard sigui de 500 hores o més, la companyia ha d'oferir-li també la devolució de l'import del bitllet (juntament amb un bitllet gratuït de tornada al primer punt de partida, si escau). Si se li neguen aquests drets, presenti immediatament una reclamació davant de la companyia operadora del vol. Reclamacions posteriors. Si la responsable del retard d'un vol a qualsevol part del món és una companyia de la UE, podeu reclamar fins a 5 DEG (*) pels perjudicis ocasionats. Si la companyia no està conforme amb la reclamació, podeu recórrer als tribunals. Pot reclamar davant la companyia amb què haya contractat el viatge, o davant la que opera el vol, si no són la mateixa.
 1. La informació continguda al WEBSITE és oferta per conveniència de l'USUARI, però pot contenir imprecisions, errades o qualsevol gènere d'error. HAYA PELEGRINACIONS no garanteix l'exactitud o fiabilitat de la informació o del contingut del WEBSITE.
 2. Les pantalles del WEBSITE estan optimitzades per utilitzar-les amb navegadors Internet Explorer Mozilla Firefox. HAYA PELEGRINACIONS no es responsabilitza dels resultats obtinguts utilitzant un navegador o sistema operatiu diferent.
 3. HAYA PELEGRINACIONS explota el WEBSITE i, en particular, ofereix i, si escau, subministra els continguts, productes i serveis a l'USUARI visitant del WEBSITE en nom i per compte d'operadors turístics de reconeguts prestigi com són: Iberojet, Solplan, Eurojet, Vivatours, Viamed, Iberojet-Creuers, Iberski i Transhotel, Costa Creuers, Pullmantur, MSC Creuers, ?. En aquest sentit, HAYA PELEGRINACIONS s'ha limitat a incloure el servei al WEBSITE. Llevat que explícitament s'estableixi així, en cap cas no es pot entendre que HAYA PEREGRINACIONS ofereix directament vols, serveis de lloguer de cotxes, viatges combinats, reserves en hotels i autobusos i serveis turístics o similars. En el cas de companyies lowcost, la utilització per part del client del WEBSITE de HAYA PEREGRINACIONS per a la localització dels mateixos a l'efecte de la seva contractació implica el sotmetiment directe del client a les condicions generals d'aquestes aerolínies ia les condicions generals de les webs pròpies de cadascuna d'elles als efectes de cerca de vols, incloent-hi les corresponents a protecció de dades personals.
 4. En registrar-se a HAYA PELEGRINACIONS, l'USUARI accepta que les dades personals facilitades siguin objectiu de tractament electrònic que és propietat de HAYA PELEGRINACIONS. HAYA PELEGRINACIONS i l'USUARI es comprometen a operar en total conformitat amb la Política de Publicitat no Consentida regulada a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE). En particular, es comprometen a: HAYA PELEGRINACIONS vol informar a l'USUARI que les seves dades seran tractades confidencialment i allotjades en servidors que compleixen els requisits establerts per la legislació espanyola en matèria de protecció de dades. No cedir aquestes dades a cap societat aliena a HAYA PELEGRINACIONS. No enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats. Incloure la paraula «publicitat» en els enviaments que faci HAYA PELEGRINACIONS a l'USUARI. Permetre a l'USUARI en aquests enviaments a donar-se de baixa o modificar-ne les dades. L'USUARI permet a HAYA PEREGRINACIONS utilitzar aquestes dades per a la prestació i administració dels serveis i comunicacions entre HAYA PELEGRINACIONS i l'USUARI per diferents vies: e-mail, telefònic o sistemes mòbils en les diferents opcions.
 5. Dins del WEBSITE hi ha enllaços a altres webs sobre els quals HAYA PELEGRINATGES no té control i dels que òbviament no se'n fa responsable. HAYA PELEGRINACIONS no patrocina o garanteix cap d'aquests webs de tercers, els quals han estat inclosos per conveniència per als USUARIS.
 6. Els Usuaris, utilitzaran el WEBSITE única i exclusivament per a ús privat i particular. Els Usuaris no podran copiar, reproduir, transmetre o distribuir de qualsevol manera el contingut d'aquest WEBSITE o dels serveis que es poden obtenir a través del mateix, sense el permís escrit de HAYA PELEGRINACIONS.
 7. Els Usuaris no podran establir Enllaços a pàgines web del WEBSITE sense consentiment escrit de HAYA PELEGRINACIONS.
 8. La totalitat d'aquesta WEBSITE: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, la selecció, l'ordenació i la presentació dels seus continguts, és propietat de HAYA PELEGRINACIONS i queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o radiodifusió, total o parcial, de la informació continguda en aquestes pàgines, sigui quina sigui la seva finalitat i el mitjà utilitzat per fer-ho.

– DNI/Passaport del viatger.

– Autorització per contractar en cas de grups (autorització individual; en cas de menors, autorització dels dos progenitors; visat per a certs països [consultar www.maec.es].

Quan es realitzi la contractació del producte com a conseqüència d'ofertes especials, o d'adaptació a les peticions del consumidor, el preu podrà ser diferent de l'expressat en aquest programa general, i els serveis compresos en el mateix seran aquells que s'especifiquin al programa detallat .

No s'inclou cap servei que no figuri específicament detallat com inclòs al contracte oa la documentació que es lliura a l'usuari en subscriure'l.

En el cas d'excursions, visites facultatives o activitats no contractades en origen o que necessàriament les hagi de pagar l'usuari en destinació, cal tenir present que no formen part del contracte del producte. La seva publicació al fullet té mer caràcter informatiu i el seu preu és «estimat». Aquestes activitats seran ofertes a l'usuari amb les seves condicions específiques i preu definitiu de forma independent, i no es garantirà fins al moment de la seva contractació la possible realització de les mateixes.

Les activitats d'1 dia (llevat que al programa específic de l'activitat s'indiqui el contrari) inclouen transport, monitors, documentació, assegurança de responsabilitat civil, taxes i impostos aplicables i altres condicions particulars expressades al programa de l'activitat.

HAYA PELEGRINACIONS queda lliure de variar el preu i/o transport segons places, així com anul·lar una sortida quan no arribi a una quota mínima d'inscripcions requerida, prèvia comunicació.

Les activitats mai no porten incloses cap tipus d'entrades, bitllets de vaixell, etc., excepte indicació expressa al programa de l'activitat. Preus amb transport aeri subjectes a variacions de les taxes.

Les activitats amb preu especial (d'oferta o promoció), estaran subjectes a una quota limitada fins a esgotar-se la quota de places en promoció. La data de validesa d'una promoció en qualsevol moment pot patir canvis o fins i tot suprimir-se en cas d'esgotar-se la quota de places disponibles amb un preu especial. Aquestes activitats reservades amb import especial (d'oferta o promoció), no tindran opció de reemborsament en cas de cancel·lació, i la plaça podrà ser cedida a un altre titular per recuperar-la.

El preu de les activitats de més de 1 dia de durada i els viatges combinats inclou:

El transport d'anada i tornada, quan aquest servei estigui inclòs al programa contractat.

L'allotjament, quan aquest servei estigui inclòs al programa detallat que es lliura al consumidor en el moment de subscriure'l.

Les taxes aèries, els impostos d'establiments hotelers i els impostos indirectes (IVA, IGIC) quan siguin aplicables.

L'assistència tècnica durant el viatge, quan aquest servei estigui específicament inclòs al programa detallat.

Tots els altres serveis i complements que s'especifiquin concretament al programa detallat contractat o que expressament es facin constar al contracte de viatge combinat.

Les despeses de gestió.

Qualsevol variació en els preus dels transports, taxes, carburant, impostos o tipus de canvi sobre els calculats a la data d'edició del present programa, o del programa detallat corresponent, podrà donar lloc a una revisió en el preu final a l'alça o baixa , que es comunicarà per escrit a l'usuari.

HAYA PEREGRINACIONS ofereix diverses formes de pagament, bé presencial a les nostres oficines o bé, en el moment de la contractació a través de https://hayaperegrinaciones.com/ mitjançant una passarel·la de pagament externa, gestionada per Universal Pay. Tot i això, la web t'informarà en cada cas, en funció del producte contractat, de les formes de pagament admeses.

La passarel·la de pagament implementada per HAYA PELEGRINACIONS es basa en un sistema segur de pagament, on a través d'una web segura del Banc (que veuràs com a la barra del navegador apareix https, o un cadenat), se't sol·liciten les dades de pagament, la dada de la teva targeta de pagament i es verifica la teva compra mitjançant un missatge de confirmació.

En utilitzar el TPV Virtual per fer el pagament amb targeta, se't redirigeix ​​a una pàgina controlada per l'Entitat Bancària per fer el pagament a través de la passarel·la de pagament.

T'informem que el TPV Virtual de l'Entitat Bancària integra la funcionalitat Comerç Electrònic Segur (CES) durant el procés del comprador com a legítim titular de la targeta amb la finalitat d'aportar al procés de compra una alta seguretat i protecció dels pagaments. L'Entitat bancària demanarà durant l'operació de pagament electrònic informació relativa a la connexió i adreça IP, informació del dispositiu, l'adreça electrònica, el telèfon mòbil, les dades de navegació i dades de la transacció, així com altres dades accessibles de la connexió a línia i del canal requerit pels protocols de Seguretat VISA Secure/Mastercard Identity Check, amb la finalitat de detectar i prevenir operacions de pagament no autoritzades o fraudulentes.

Un cop rebi el pagament total (100%) del valor dels serveis contractats (Tiquetes, Hotel, Receptius etc.), es procedirà per HAYA PELEGRINACIONS a remetre la documentació de viatge. La compra de qualsevol producte només serà efectiva en el moment que HAYA PEREGRINACIONS valideu el pagament realitzat amb la targeta de crèdit, dèbit o la forma de pagament acordada, i aquesta haya estat verificada pel departament comptable.

Els bitllets s'enviaran per correu electrònic, existint l'opció de recollida a les nostres oficines del viatge, un cop efectuada la reserva a https://hayaperegrinacions.com/

La majoria dels nostres productes es confirmen electrònicament per la nostra web rebent el comprador en un termini no superior a 24 hores aquesta documentació al seu correu electrònic.

Les indicacions realitzades a les següents seccions quant a enviaments, emissions, compres i reserves, recollides i documentació, es consideren genèriques i es mostren només a títol informatiu, ja que determinades opcions podran no ser vàlides depenent de la tipologia del producte seleccionat o del mitjà de pagament indicat.

Un cop rebi el pagament total (100%) del valor dels serveis contractats (Tiquetes, Hotel, Receptius etc.), es procedirà per HAYA PELEGRINACIONS a remetre la documentació de viatge. La compra de qualsevol producte només serà efectiva en el moment que HAYA PEREGRINACIONS valideu el pagament realitzat amb la targeta de crèdit, dèbit o la forma de pagament acordada, i aquesta haya estat verificada pel departament comptable.

Els bitllets s'enviaran per correu electrònic, existint l'opció de recollida a les nostres oficines del viatge, un cop efectuada la reserva a https://hayaperegrinacions.com/

La majoria dels nostres productes es confirmen electrònicament per la nostra web rebent el comprador en un termini no superior a 24 hores aquesta documentació al seu correu electrònic.

Les indicacions realitzades a les següents seccions quant a enviaments, emissions, compres i reserves, recollides i documentació, es consideren genèriques i es mostren només a títol informatiu, ja que determinades opcions podran no ser vàlides depenent de la tipologia del producte seleccionat o del mitjà de pagament indicat.

Si la reserva permet canvis, i addicionalment a les despeses per modificació de reserva que apliqui el proveïdor HAYA PEREGRINACIONS aplicarà les despeses següents per la gestió:

 1. Despeses de gestió per modificació de reserves d'hotel: 30€ per reserva.
 2. Despeses de gestió per cancel·lació de reserves de vols. Es cobrarà un cost addicional segons l'import total de la reserva:
 3. 30€ en vols domèstics.
 4. 40€ en vols europeus.
 5. 60€ en vols intercontinentals.
 6. Aquestes despeses s'aplicaran amb independència del moment en què se sol·liciti el canvi o cancel·lació de la reserva.

Quan la reserva no s'utilitzi, el passatger ha de cancel·lar la antelació no inferior a quinze (15) dies. Qualsevol canvi pretès a la reserva, ho haurà de sol·licitar de manera escrita amb la mateixa antelació, sempre que no es tracti de tarifes que tinguin restriccions i deures especials de confirmació, assumint eventuals sobre costos segons les condicions de la tarifa i les disponibilitats de la quota.

Penalitzacions.

 1. Cancel·lacions rebudes entre 30 i 15 dies abans de l'inici del viatge tindran un càrrec del 20% sobre el valor total del programa per despeses administratives.
 2. Cancel·lacions rebudes entre 14 i 7 dies abans de l'inici del viatge tindran un càrrec del 50% sobre el valor total del programa o es retindrà el dipòsit o bestreta que prèviament hagi rebut de l'agència o client.
 3. Cancel·lacions rebudes 7 dies abans del viatge i la no presentació (NO SHOW) dels passatgers a l'inici dels serveis, tindrà un càrrec del 100% sobre el valor total del programa.
 4. NO PRESENTACIÓ (NO SHOW). Quan l'usuari dels serveis turístics incompleixi el fet de no presentar-se o no utilitzar els serveis pactats HAYA PEREGRINACIONS cobrarà els valors següents:
 5. Serveis addicionals Receptius: es cobrarà el 100% del valor corresponent al valor comercial segons dates de viatge.

Aquestes penalitzacions apliquen fins i tot si la reserva s'efectua entre els rangs de dates establertes i poden variar d'acord amb la Temporada o esdeveniments especials com ara fires i festes etc.

Quan el client o usuaris cancel·lin el viatge per raó justificada malaltia o mort d'algun del viatger, haurà de ser amb una antelació no inferior a vint-i-quatre (24) hores al vol, la sol·licitud només es tindrà en compte si es reben els suports que justifiquin la cancel·lació:

Incapacitat mèdica de l'EPS

Certificat de defunció etc.

Un cop rebuts els suports es procedeix a tramitar davant dels prestadors de servei (Aerolínies, Hotels, operadors etc.) l'exoneració o liquidació de penalitat o diferències ocasionades per canvis de dates, aquest tràmit no eximeix el o els viatgers del pagament de la penalitat , la qual només serà retornada a l'esdeveniment en què els proveïdors resolguin exonerar del càrrec per cancel·lació, HAYA PELEGRINACIONS tindrà un termini no superior a trenta (30) dies calendari següents a la data en què es va radicar la sol·licitud davant dels proveïdors.

Els suports vàlids són els següents:

 1. En cas de malaltia:
 2. Incapacitat mèdica expedida per l'EPS
 3. Còpia del carnet de l'EPS
 4. Còpia dels documents didentitat de les persones que no viatgen
 5. Carta signada dels passatgers informant el motiu pel qual no viatja
 6. En cas de mort:
 7. Certificat de defunció
 8. Còpia dels documents didentitat de les persones que no viatgen
 9. Carta signada dels passatgers informant el motiu pel qual no viatgen indicant el grau de consanguinitat de la persona morta

L'usuari ha de col·laborar al bon desenvolupament del viatge i comunicarà en el moment al guia del mateix, agència corresponsal o contacte facilitat, la possible anomalia o incompliment en l'execució del contracte per ser esmenat in situ, i si no és possible, i no hi ha alternativa, podrà reclamar posteriorment i per escrit a l'Agència en el termini màxim d'un mes, una vegada haya finalitzat el servei. Un cop passat aquest termini, l'Agència no es compromet a acceptar cap reclamació.

Aquestes reclamacions s'han d'adreçar mitjançant carta certificada amb justificant de recepció a la següent adreça: HAYA PELEGRINACIONS, Carrer Plaça S. Mª Soledad Torres Acosta Nº1 – 28004 Madrid, Espanya.

L'Agència de Viatges Organitzadora i la Detallista venedora final del producte respondran davant de l'usuari, en funció de les obligacions que els corresponguin pel seu àmbit respectiu de gestió del producte, del compliment correcte de les obligacions derivades del contracte, amb independència que aquestes les hagin d'executar ells mateixos o altres prestadors de serveis. L'organitzador manifesta que assumeix les funcions d'organització i d'execució del viatge. La responsabilitat serà solidària de totes les empreses que concorrin al contracte.

 

Els organitzadors i els detallistes de viatges combinats responen dels danys soferts pel consumidor com a conseqüència de la no execució o execució deficient del contracte. Aquesta responsabilitat cessarà quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

Que els defectes observats siguin imputables al consumidor

Que aquests defectes siguin imputables a un tercer aliè al subministrament de les prestacions previstes al contracte i revesteixin un caràcter imprevisible o insuperableQue els defectes al·ludits es deguin a motius de força major, entenent per tals aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles les conseqüències del qual no haurien pogut evitar-se, malgrat haver actuat amb la diligència deguda

Que els defectes es deguin a un esdeveniment que el detallista o, si escau, l'organitzador, malgrat haver posat tota la diligència necessària, no podia preveure ni superar

Això no obstant, en els supòsits d'exclusió de responsabilitat per donar-se alguna de les circumstàncies anteriors, l'organitzador i el detallista que siguin parts en el contracte del producte estaran obligats a prestar l'assistència necessària al consumidor que es trobi en dificultats.

Quan en ús de qualsevol mitjà de transport contingut en el Viatge combinat ocorri un accident, sigui quin sigui el país on es produeixi, el consumidor haurà de presentar la pertinent reclamació contra l'entitat transportista al respectiu país, a fi de salvaguardar, al seu cas, la indemnització de lassegurança daquesta, sent auxiliat i assessorat en les seves gestions per lAgència Organitzadora.

Tots els usuaris sense excepció han de portar la documentació que, segons la seva nacionalitat, els sigui exigible al país o destinació, i la seva responsabilitat és l'obtenció a temps i correcte compliment de tots els documents que necessitin, posant especial cura aquells ciutadans amb nacionalitat no espanyola. Si el viatge no poguessin fer-ho per alguna d'aquestes causes, oa l'usuari se li denegués l'entrada al país per algun d'aquests motius, s'entendrà com a desistiment i per tant totes les despeses ocasionades seran a compte de l'usuari. Els menors d'edat han de portar un permís escrit signat pels seus pares o tutors.

L'usuari declara la idoneïtat del seu estat de salut per a la pràctica de les activitats programades durant el viatge, eximint a l'Agència de tota responsabilitat derivada de qualsevol dany i/o perjudici, originat directament o indirectament.

Quan el producte sigui organitzat per tercers i HAYA PEREGRINACIONS sigui exclusivament intermediari, HAYA PEREGRINACIONS no assumeix cap de les responsabilitats que siguin pròpies de l'organitzador per l'organització o l'execució del producte.

Amb caràcter general, i pel que fa al transport terrestre, s'entendrà que l'equipatge i altres estris personals de l'usuari, els conserva amb si, sigui quina sigui la part del vehicle en què vagin col·locats, i que es transporta per compte i risc de lusuari. Es recomana als usuaris que, en la mesura que sigui possible, són presents en totes les manipulacions de càrrega i descàrrega dels equipatges.

Quant al transport aeri, ferroviari, marítim o fluvial d'equipatge, són aplicables les condicions de les companyies transportistes, i el bitllet de passatge és el document vinculant entre les esmentades companyies i el passatger. En cas de patir algun dany o pèrdua, l'usuari haurà de presentar, a l'acte, la reclamació oportuna a la Companyia de Transports, i comunicar-ho urgentment a l'Agència Detallista.

Per raons de seguretat, hi ha una sèrie d'objectes que estan prohibits a la cabina d'una aeronau. Per tant, han de ser facturats com a equipatge de celler (sempre que no estigui prohibit també el seu transport al celler de l'aeronau). Entre aquests objectes prohibits es troben:

 1. Líquids: està restringida la quantitat de líquids o substàncies de consistència similar que els passatgers poden portar quan passen els controls de seguretat dels aeroports comunitaris
 2. Armes de foc i armes en general
 3. Armes o objectes punxants o amb arestes
 4. Instruments contundents
 5. Substàncies explosives i inflamables
 6. Substàncies químiques i substàncies tòxiques

El personal de seguretat pot denegar l'accés a la zona d'embarcament ia la cabina d'una aeronau a qualsevol passatger en possessió d'un article que encara que no es consideri prohibit susciti el recel. En qualsevol cas, l'article o els articles prohibits s'han de transportar en condicions de seguretat.

Encara que el pugui sorprendre, alguns productes, aparentment inofensius, poden resultar perillosos a bord d'un avió si s'inclouen dins de l'equipatge. Per això, a l'equipatge no ha de portar, per exemple, els productes següents:

 1. Líquids: està restringida la quantitat de líquids o substàncies de consistència similar que els passatgers poden portar quan passen els controls de seguretat dels aeroports comunitaris
 2. Gasos: propà, butà (la qual cosa inclou les petites bombones de gas per a càmping)
 3. Líquids inflamables (la qual cosa inclou la gasolina i el metanol, pintures, dissolvents, gomes d'enganxar i càrregues per a encenedors)
 4. Sòlids inflamables i substàncies reactives (la qual cosa inclou el magnesi, els fòsfors i els encenedors, els focs d'artifici i les bengales)
 5. Oxidants i peròxids orgànics (com lleixius i abrasius)
 6. Substàncies tòxiques o infeccioses (raticides, sang infectada)
 7. Material radioactiu (inclou isòtops per a ús mèdic o comercial)
 8. Corrosius (com ara bateries per a automòbils)
 9. Peces d'un motor que hayan contingut combustible

A cada país hi ha una sèrie de regles en relació amb altres productes com plantes, llavors, formatges, carns, lactis, embotits, entre d'altres. Des de HAYA PELEGRINACIONS informem als nostres usuaris que consultin quins productes poden ser ingressats a cada país, accedint a les pàgines d'informació de cada país al que es dirigeixin, o en cas de tornada, consultin la pàgina del Ministeri d'Afers Exteriors.

El bon desenvolupament del viatge o l'activitat es basa en l'harmonia en la convivència del grup i l'observació dels costums del lloc. Així, els comportaments reprovables per la resta de viatgers que atemptin contra aquesta convivència i fins i tot siguin contraris a les lleis del país o als seus usos i costums, seran posats en coneixement del guia que convidarà el client a desistir de les seves actituds i, si és el cas, cursarà la denúncia davant les autoritats corresponents per salvaguardar la integritat de la resta de viatgers davant de la reiteració de faltes o delictes que poguessin perjudicar la resta.

HAYA PELEGRINACIONS queda lliure de responsabilitat envers aquelles persones que decideixin seguir el seu propi itinerari, o actuar de manera irresponsable envers la seva seguretat, a més de no ser respectuós amb les persones o la naturalesa. Podrà ser exclòs del grup aquell integrant que manifestament pertorbi o perjudiqui la convivència i seguretat.

S'entén com a inici o finalització de l'activitat el moment en què situats a la zona descrita a la programació, comença o acaba l'activitat purament esportiva, i per tant no s'hi inclouen desplaçaments o activitats d'una altra índole. Els guies poden variar el programa parcialment o totalment a última hora o en el transcurs degut al mal temps, dificultat d'accessos al lloc de l'activitat o altres imprevistos que puguin desaconsellar l'itinerari previst.

Abans d'iniciar l'activitat aquella persona que pateixi alguna malaltia, lesió o discapacitat física, psíquica o sensorial, ho haurà de posar en coneixement dels guies (es guardarà estricta confidencialitat), i no es responsabilitzarà HAYA PELEGRINACIONS de la situació que es pogués produir derivada de tal omissió.

Tots els horaris estan subjectes a variacions per trànsit rodat. Els usuaris que no es presentin a l'hora de sortida i/o no portin l'equip apropiat per a l'activitat, perdran aquesta sense reemborsament. Així mateix HAYA PELEGRINACIONS queda exempt de qualsevol situació derivada per un equipament inapropiat per part de l'usuari per a la realització de l'activitat.

Si en el moment de formalitzar la reserva no hi ha company/a per compartir, cal fer la reserva en individual, abonant el suplement corresponent segons el programa. Tot i això, si posteriorment es trobés un company/a per compartir, es procedirà a la devolució del suplement abonat per habitació individual sense cap despesa.

A causa de l'especial logística que suposa l'organització d'aquest tipus de viatge amb activitats tan variades i complexes com les excursions a peu, les visites culturals i les activitats complementàries d'una altra naturalesa, els participants en aquest viatge o activitat accepten la possibilitat de que el programa pogués patir alguna modificació, així com els allotjaments, transports, horaris i excursions siguin de senderisme o culturals, per causes de força major alienes a lorganització, o per seguretat, logística i/o consell del guia.

El contracte i la participació en un viatge o activitat de HAYA PELEGRINACIONS implica l'acceptació del present reglament. El desconeixement del mateix no eximeix el participant del seu compliment.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS PER LA DISPONIBILITAT DE HAYAPEREGRINACIONS.COM

HAYA PELEGRINACIONS exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa eventualment derivats de:

 • La interrupció del funcionament o la manca de disponibilitat d'accés a la pàgina web
 • La privadesa i seguretat en la utilització de la pàgina web per part de l'Usuari, i/o l'accés no consentit de tercers no autoritzats
 • L'eventual transmissió d'elements que afectin negativament els sistemes informàtics
 • L'exactitud, exhaustivitat i actualització puntual dels continguts de la pàgina web

VIATGES COMBINATS. REGULACIÓ LEGAL

Llibre IV – Viatges combinats i serveis de viatge vinculats. Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, modificada pel Reial decret llei 23/2018 de 21 de desembre.

DISPOSICIÓ FINAL

HAYA PELEGRINACIONS es reserva el dret de modificar parcialment o totalment el contingut d'aquest reglament, quan per algun motiu ho consideri necessari.

Llei aplicable i jurisdicció

Per resoldre totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb l'activitat de HAYA PELEGRINACIONS serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. Els tribunals del domicili del consumidor seran els competents per conèixer qualsevol litigi que es derivi d'aquestes condicions.

cartell anunciador
Pelegrí Necessites ajuda?