EnglishSpanishCatalanItalianPortuguese
EnglishSpanishCatalanItalianPortuguese

Coneix Les nostres Polítiques

AVÍS LEGAL

Aquestes Condicions tenen per objecte establir i regular les normes dús de la pàgina web https://hayaperegrinaciones.com (d'ara endavant, la “Web”).

L'accés i la navegació al lloc web, o l'ús dels serveis del mateix, impliquen l'acceptació expressa i íntegra de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d'ús recollides en aquest Avís Legal, incloses les Condicions Generals i Particulars de Contractació, així com la Política de Privadesa i Cookies, relativa a les finalitats dels tractaments de les dades que ens facilitis. Si us plau, et recomanem que les llegeixis atentament.

TITULAR

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades identificatives del titular del Portal Web on estàs navegant són:

GLOBAL CONNECT TRAVEL, SL

CIF: B01672260

Plaça S. Mª Soledad Torres Acosta Nº1 – 28004 Madrid

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

GLOBAL CONNECT TRAVEL, SL és titular, i té la corresponent llicència, sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial de la Web.

Tots els continguts de la Web, incloent el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la Web, llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de GLOBAL CONNECT TRAVEL, SL

En cap cas s'entendrà que l'accés i la navegació de l'Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part de GLOBAL CONNECT TRAVEL, SL, sobre qualsevol altre dret relacionat amb la seva Web i els serveis oferts a la mateixa.

Així mateix, està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, utilitzar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos a la Web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb lautorització expressa i per escrit de GLOBAL CONNECT TRAVEL, SL o, si escau, del titular dels drets a què correspongui.

L'Usuari reconeix, en conseqüència, que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular de la Web o del titular dels mateixos.

GLOBAL CONNECT TRAVEL, SL

CIF: B01672260

Plaça S. Mª Soledad Torres Acosta Nº1 – 28004 Madrid

UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA

L'Usuari es compromet a utilitzar la Web, els continguts i serveis de conformitat amb la legalitat vigent i aquest Avís Legal.

De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar la Web o els serveis que s'hi prestin amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis, o impedir un gaudi normal del Web per altres Usuaris.

Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin a la present Web.

L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres Usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular del Web presta el servei, així com a no realitzar accions que facin malbé, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració als sistemes informàtics del titular del Web o de tercers.

L'Usuari és responsable de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrades per la Web, i es compromet a no cedir-ne l'ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre'n l'accés a persones alienes .

Serà responsabilitat de l'Usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua d'aquesta per l'Usuari.

En virtut de l'anterior, és obligació de l'Usuari notificar de forma immediata als gestors de la Web, qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, la pèrdua, o l'accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat de procedir a la cancel·lació immediata.

Mentre no es comuniquin aquests fets, GLOBAL CONNECT TRAVEL, SL quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de lús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

Tots els continguts de la Web, incloent el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la Web, llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de GLOBAL CONNECT TRAVEL, SL

En cap cas s'entendrà que l'accés i la navegació de l'Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part de GLOBAL CONNECT TRAVEL, SL, sobre qualsevol altre dret relacionat amb la seva Web i els serveis oferts a la mateixa.

Així mateix, està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, utilitzar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos a la Web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb lautorització expressa i per escrit de GLOBAL CONNECT TRAVEL, SL o, si escau, del titular dels drets a què correspongui.

L'Usuari reconeix, en conseqüència, que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular de la Web o del titular dels mateixos.

GLOBAL CONNECT TRAVEL, SL

CIF: B01672260

Plaça S. Mª Soledad Torres Acosta Nº1 – 28004 Madrid

FUNCIONAMENT DE LA WEB

GLOBAL CONNECT TRAVEL, SL exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular del web.

GLOBAL CONNECT TRAVEL, SL també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques oa Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de GLOBAL CONNECT TRAVEL, SL

GLOBAL CONNECT TRAVEL, SL està facultada per suspendre temporalment, i sense avís previ, l'accés a la Web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

RÈGIM DE RESPONSABILITAT

GLOBAL CONNECT TRAVEL, SL no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat o exactitud dels serveis o de la informació que prestin per tercers a través del Web.

L'Usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la mala utilització de la Web, quedant GLOBAL CONNECT TRAVEL, SL, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol mena de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'Usuari.

GLOBAL CONNECT TRAVEL, SL emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent a la Web, no obstant, el titular del Web no garanteix la inexistència d'errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en els continguts publicats per tercers accessibles a través d'aquesta web.

L'Usuari és l'únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular de la Web basada en una mala utilització per part de l'Usuari de la Web. Si escau, l'Usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que siguin sol·licitades a GLOBAL CONNECT TRAVEL, SL amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Aquest Avís Legal es regirà i interpretarà d'acord amb la legislació espanyola.

GLOBAL CONNECT TRAVEL, SL i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat d'Albacete, (Espanya), llevat que la normativa aplicable segons el cas impedeixi a les parts sotmetre's a un fur específic.

Pelegrí Necessites ajuda?